Výroba, servis a montáž výtahů

LIFTMONT CZ s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby výtahových dílů a montáží nových výtahů, modernizací již provozovaných výtahů a servisních služeb v celém spektru. Firma sídlí ve Šternberku, kde má k dispozici 1800 m2 výrobních a skladovacích prostor. Servisní, montážní a modernizační aktivity provádíme z naší hlavní pobočky v Olomouci a ze strategických spádových center.

Jsme dynamicky se rozvíjející firma, zabývající se vlastním vývojem výtahových dílů. Garantem rozvoje je vysoká úroveň vývojového pracoviště, oddělení projekce a konstrukce.
Společnost klade vysoký důraz na kontinuální zvyšování kvalifikace svých pracovníků.
Jsme si vědomi toho, že na Vaše požadavky musíme reagovat rychle, ve vysoké kvalitě a bez jakýchkoliv kompromisů.
Disponujeme moderní výrobní technologií zaručující přesnost a vysokou kvalitu našich výrobků. Náš výrobní program, servisní a montážní postupy nepřetržitě inovujeme v kontextu s nejnovějšími poznatky v oboru.
Naše společnost klade velký důraz na komunikaci se zákazníkem a transparentnost naší činnosti. Využíváme přitom elektronické prostředky e_komunikace a e_konto. Jsme přesvědčeni, že tato otevřenost se společnosti vrátí v podobě pevné důvěry Vás - zákazníků.
Nový produkt

Náš nový produkt založený na nových technologiích přináší našim zákazníkům nový požitek z jízdy. Pohon, řídící rozváděč a šachetní dveře – klíčové komponenty výtahu – jsou od renomovaných dodavatelů z EU. Design výtahů je navržen účelně a prakticky, nesázíme na první dojem, sázíme na dlouhodobý vztah. Držíme kvalitu, termíny a nabízíme cenu, která odpovídá přidané hodnotě výrobků. Reference vás přesvědčí.


Posláním společnosti je vytvářet, poskytovat a zlepšovat své služby a výrobky na základě přání všech, kteří chtějí a potřebují, nebo kteří budou chtít a potřebovat usnadnit či realizovat mobilitu prostřednictvím zdvihacích zařízení.
„Za každých okolností usnadníme Váš život.“

Sdílené hodnoty společnosti
 • Společnost je připravena měnit v průběhu své existence vše, kromě těchto hodnot.

 • Společnost bude dbát na bezpečnost svých zákazníků, bez ohledu na chování trhu a chování konkurence.

 • Všech zákazníků si společnost váží a respektuje jejich přání.

 • Naše výrobky a služby nemohou být kompromisem.

 • Všichni zaměstnanci plní své závazky vůči společnosti a všem zákazníkům nad rámec svých povinností a s maximální pečlivostí.

 • Jestliže se stane chyba, tak ji přiznáme a bezodkladně napravíme. Věříme, že toto počínání zákazník ocení.

 • Firma LIFTMONT CZ zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001:2007
 • Rychlý kontak HOTLINE

  +420 585 410 828

  Adresa:
  LIFTMONT CZ s.r.o.
  Střední Novosadská 34a
  Olomouc 779 00
  www.liftmont.cz
  info@liftmont.cz